Solid Soft | Claessonkök

SOLID SOFT

Massiv treskiktslimmad lucka. Tj=21mm. Ytterkanter mjukt rundade / softade. Visas i träslaget ask på bilden.

Utanpa_ON

Innanfor_ON

Overfals_ON

Solid Soft

FLER SLÄTA LUCKOR I TRÄ ELLER FANÉR