Solid Målad | Claessonkök

SOLID MÅLAD

Slät målad lucka tjocklek 22mm med svagt rundad ytterprofil (r=2).

Utanpa_ON

Innanfor_ON

Overfals_ON

 

 

 

FLER MÅLADE SLÄTA LUCKOR