Single | Claessonkök

SINGLE

Slät lucka tjocklek 19mm. Ytterprofilen svagt rundad (r=2)

Utanpa_ON

Innanfor_ON

Overfals_ON

 

FLER MÅLADE SLÄTA LUCKOR