Lilltorp | Claessonkök

LILLTORP

Ramlucka av 19 mm MDF. Rambredd 60 mm.

Pärlspåntfräst fyllning. Ytterkanter svagt rundade (r=2)

Utanpa_ON

Innanfor_ON

Overfals_ON

 

FLER MÅLADE LUCKOR MED RAM